เมื่อวันที่
18 มิ.ย. 2019

ป้ายกำกับ
ร่วมประกวด นวัตกรรมเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ

ขอเชิญร่วมประกวดในโครงการประกวดนวัตกรรมข้อมูลเปิดภาครัฐ


  • วัน-เวลา : 18 มิถุนายน 2019 - 8 กรกฎาคม 2019 (09:25 - 09:25)
  • สถานที่ : ขอเชิญร่วมประกวดในโครงการประกวดนวัตกรรมข้อมูลเปิดภาครัฐ
  • Event Type : การรับสมัคร

ขอเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทุกระดับชั้น และผู้ประกอบการ เข้าประกวดในโครงการประกวดนวัตกรรมข้อมูลเปิดภาครัฐ

หรือ Thailand Data Innovation Awards 2019,DIA by DGA
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562
พร้อมเงินรางวัล และเงินสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบ
และทีมที่เข้ารอบสุดท้ายทั้ง 2 รุ่น ยังได้รับโอกาสเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวด Asia Open Data Partnership

ตลอดจนได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยีและด้านธุรกิจ พร้อมโอกาสเติบโตต่อในธุรกิจ startup โดยมีภาครัฐสนับสนุน

จัดโดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)(สพร.) หรือ DGA ซึ่งเป็นหน่วยงานในการกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยผู้สนับสนุนจากหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน

รุ่นนิสิตนักศึกษาเปิดรับ นักเรียน นศ. ทุกระดับชั้น โดยเป็นการนำเสนอแนวคิดของนวัตกรรมในรูปแบบของแผนพัฒนาโครงการ ประกอบด้วยแนวคิดที่ได้มีการศึกษาความเป็น ไปได้ ทั้งด้านเทคนิค เทคโนโลยี การตลาด และการลงทุน โดยแนวคิดนี้อาจยังไม่ได้สร้างเป็นผลงานจริง หรือ อยู่ใน ช่วงทดสอบ
แบ่งเป็น 2 รอบ
1) idea proposal
2) prototype

ส่งใบสมัครภายใน 7 ก.ค.62 // ส่ง proposal ภายใน 15 ก.ค.62 // ปฐมนิเทศ 13 ส.ค. และแนะนำข้อมูลอื่นๆที่จำเป็น 14-16 ส.ค.62
สมัครก่อนแล้วค่อยเริ่มคิด proposal ก็ยังไม่สาย :)

รุ่นผู้ประกอบการ สำหรับบุคคลธรรมดาทั่วไปหรือนิติบุคคลจดทะเบียน
เป็นการนำเสนอผลงาน โครงการพัฒนานวัตกรรม นวัตกรรมที่กำลังพัฒนา หรือพัฒนาสำเร็จแล้ว โดยชิ้นงานนั้นจะต้องแสดงให้เห็น ถึงการออกแบบระบบ เทคนิค ประโยชน์ของการนำไปใช้อย่างชัดเจน
แบ่งเป็น 2 รอบ
1) idea proposal
2) Prototype

ส่งใบสมัครภายใน 7 ก.ค.62 // ส่ง proposal ภายใน 15 ก.ค.62

ในการสมัคร ทำได้ง่ายๆ เพียงไปที่ www.diathailand.com แล้ว กรอกชื่อทีมและ contact ก็เรียบร้อย !
หลังจากนั้นก็อัพโหลด proposal ภายในวันที่กำหนด

นอกจากผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้ ประสบการณ์ โอกาสสร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบันและตนเอง รวมถึงมีโอกาสต่อยอดทางธุรกิจแล้ว เรายังมีเงินรางวัลและเงินทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาต้นแบบรอคุณอยู่

โอกาสดีๆ รออยู่ตรงหน้าแล้ว

อ่านรายละเอียดและเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย. 62 เป็นต้นไป ที่www.diathailand.com

ร่วมกันสร้างโอกาสดีๆ ให้แก่ผู้มีความสามารถ และ ประเทศของเรา
เพียงแค่แชร์

เปิดอ่าน : 791

ย้อนกลับ