เมื่อวันที่
17 ก.พ. 2021

ป้ายกำกับ

ขอเชิญร่วมประกวดวรรณกรรมสำหรับเด็ก ในหัวข้อ "ฉันรักยะลา ฉันรักรถไฟ" สถานีรถไฟยะลา


  • วัน-เวลา : 17 กุมภาพันธ์ 2021 - 25 เมษายน 2021 (10:58 - 16:50)
  • สถานที่ : ขยายการประกวดวรรณกรรมสำหรับเด็ก ในหัวข้อ "ฉันรักยะลา ฉันรักรถไฟ" สถานีรถไฟยะลา
  • Event Type : การประกวดแข่งขัน

ประกาศขยายเวลากำหนดการรับสมัครส่งผลงานประกวดวรรณกรรมสำหรับเด็ก ในหัวข้อ “ฉันรักยะลา ฉันรักรถไฟ” ตามที่ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง รับสมัครผลงานประกวดวรรณกรรมสำหรับเด็กในหัวข้อ “ฉันรักยะลา ฉันรักรถไฟ” ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาเส้นทางรถไฟสายวัฒนธรรม : สถานีรถไฟยะลา เนื่องจากงานนิทรรศการและเสวนาเส้นทางรถไฟสายวัฒนธรรม : สถานีรถไฟยะลาที่จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 3 – 4 เมษายน 2564 ตามกำหนดการเดิมมีการเปลี่ยนแปลงเป็นช่วงเดือนพฤษภาคม นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจึงประกาศเลื่อนกำหนดการรับสมัครผลงานประกวดวรรณกรรมสำหรับเด็กในหัวข้อ “ฉันรักยะลา ฉันรักรถไฟ” ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 25 เมษายน 2564

การประกาศผล

30 เมษายน 2564

สามารถอ่านรายละเอียดเกณฑ์การรับสมัครและดาวโหลใบสมัครเพิ่มเติมได้ที่
เปิดอ่าน : 966

ย้อนกลับ