เมื่อวันที่
24 เม.ย. 2019

ป้ายกำกับ
เชิญอบรม สารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์


  • วัน-เวลา : 24 เมษายน 2019 - 28 เมษายน 2019 (15:15 - 15:00)
  • สถานที่ : ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  • Event Type : งานฝึกอบรม

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

เปิดอ่าน : 757

ย้อนกลับ