เมื่อวันที่
18 มี.ค. 2021

ป้ายกำกับ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะครุศาสตร์


  • วัน-เวลา : 18 มีนาคม 2021 - 30 กันยายน 2021 (15:10 - 15:10)
  • สถานที่ : ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะครุศาสตร์
  • Event Type : อื่นๆ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลนิสิต/นักศึกษาดีเด่นแห่งชาติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา2562 ของสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่4 มีนาคม 2564 ณ วังสระปทุม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

เปิดอ่าน : 205

ย้อนกลับ