เมื่อวันที่
10 เม.ย. 2023

ป้ายกำกับ

ขยายระยะเวลารับสมัครอบรมหลักสูตร ผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง 130 ชั่วโมง


  • วัน-เวลา : 10 เมษายน 2023 - 26 เมษายน 2023 (09:17 - 16:17)
  • สถานที่ : ขยายระยะเวลารับสมัครอบรมหลักสูตร ผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง 130 ชั่วโมง
  • Event Type : การรับสมัคร

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง "จันทน์กะพ้อ" มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขยายระยะเวลารับสมัครอบรมหลักสูตร ผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง 130 ชั่วโมง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 เมษายน 2566

เปิดอ่าน : 3308

ย้อนกลับ