เมื่อวันที่
17 ก.พ. 2021

ป้ายกำกับ

ขยายส่งภาพถ่ายเข้าประกวด หัวข้อ รถไฟสายวัฒนธรรม สถานีรถไฟยะลา ชิง 11,500 บาท


  • วัน-เวลา : 17 กุมภาพันธ์ 2021 - 26 เมษายน 2021 (10:46 - 16:00)
  • สถานที่ : ขยายส่งภาพถ่ายเข้าประกวด หัวข้อ รถไฟสายวัฒนธรรม สถานีรถไฟยะลา ชิง 11,500 บาท
  • Event Type : การประกวดแข่งขัน

ประกาศขยายเวลากำหนดการรับสมัครส่งผลงานประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “รถไฟสายวัฒนธรรม : สถานีรถไฟยะลา” ตามที่ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง รับสมัครผลงานประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “รถไฟสายวัฒนธรรม : สถานีรถไฟยะลา” โครงการวิจัยการพัฒนาเส้นทางรถไฟสายวัฒนธรรม : สถานีรถไฟยะลา เนื่องจากงานนิทรรศการและเสวนาเส้นทางรถไฟสายวัฒนธรรม : สถานีรถไฟยะลาที่จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 3 – 4 เมษายน 2564 ตามกำหนดการเดิมมีการเปลี่ยนแปลง เป็นช่วงเดือนพฤษภาคม นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจึงประกาศเลื่อนกำหนดการรับสมัครผลงานประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “รถไฟสายวัฒนธรรม : สถานีรถไฟยะลา” ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ – 25 เมษายน 2564

 การประกาศผล

30 เมษายน 2564

สามารถอ่านรายละเอียดเกณฑ์การรับสมัครและดาวโหลใบสมัครเพิ่มเติมได้ที่

https://drive.google.com/.../1NWelA2gjMUwI9geYETm.../view...

เปิดอ่าน : 500

ย้อนกลับ