เมื่อวันที่
4 ก.ค. 2019

ป้ายกำกับ
ขยายรับสมัคร ป.เอก

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต


  • วัน-เวลา : 4 กรกฎาคม 2019 - 10 กรกฎาคม 2019 (16:19 - 16:19)
  • สถานที่ : ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  • Event Type : การรับสมัคร

สำนักงานบัณฑิตศึกษา..มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา..ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต..สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เปิดอ่าน : 236

ย้อนกลับ