เมื่อวันที่
17 มิ.ย. 2020

ป้ายกำกับ

​กองบริการการศึกษาจัดกิจกรรมอบรมนักศึกษาใหม่ 63 ภาคกศ.บป.และภาคปกติ รอบที่ 4 และรอบที่ 5


  • วัน-เวลา : 17 มิถุนายน 2020 - 22 มิถุนายน 2020 (16:03 - 16:03)
  • สถานที่ : ​กองบริการการศึกษาจัดกิจกรรมอบรมนักศึกษาใหม่ 63 ภาคกศ.บป.และภาคปกติ รอบที่ 4 และรอบที่ 5
  • Event Type : อื่นๆ

กองบริการการศึกษาจัดกิจกรรมอบรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2

#สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. #และนักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 4 และรอบที่ 5

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ

1. ระบบสารสนเทศการจัดการเรียนการสอน

2. การลงทะเบียนเรียน

3. การเทียบโอนผลการเรียน

4. การยกเว้นรายวิชา

5. การจัดการเรียนการสอน

6. การวัดประเมินผลการเรียน

เป็นกิจกรรมอบรมออนไลน์ ซึ่งนักศึกษาสามารถเข้าร่วมอบรมได้ทางช่องทาง

http://yrudemo.webex.com/meet/eduservice

หรือสแกน QR Code

ศึกษาคู่มือการใช้งานได้ที่ https://bit.ly/3dQ49kV

#และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมอบรม

ปิดไมค์ตลอดการอบรม

หากมีข้อสงสัย ให้สอบถามทาง Chat with All

เปิดอ่าน : 465

ย้อนกลับ