เมื่อวันที่
31 ม.ค. 2020

ป้ายกำกับ
จัดอันดับ1

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาครองแชมป์ อันดับ 1


  • วัน-เวลา : 31 มกราคม 2020 - 31 กรกฎาคม 2020 (13:29 - 13:29)
  • สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาครองแชมป์ อันดับ 1
  • Event Type : อื่นๆ

Webometrics ได้ทำการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ปี 2020 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครองแชมป์อันดับ 1 กลุ่มราชภัฏภาคใต้ ติดอันดับ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และขยับขึ้นเป็นอันดับ 41 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

หลักการจัดอันดับ "Webometrics Ranking of World Universities" จัดทำโดย Cybermetrics Lab หรือ Internet Lab ซึ่งเป็นกลุ่มวิจัยของสภาวิจัยแห่งชาติ ประเทศสเปน เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2004 จะมีการประกาศผลการจัดอันดับเว็บไซต์ 2 ครั้งต่อปี คือ ช่วงเดือนมกราคม และช่วงเดือนกรกฎาคม ของทุกปี ผ่านทางเว็บไซต์ ทั้งนี้ การจัดอันดับเว็บไซต์นั้น เพื่อวัดผลงานทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตนอกเหนือจากผลงานที่มีการตีพิมพ์ลงในวารสาร หรือ อื่นๆ วัดความสามารถในการเป็น "มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (E-university)"

เปิดอ่าน : 773

ย้อนกลับ