เมื่อวันที่
8 ก.ย. 2019

ป้ายกำกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิต จากใจชาวราชภัฏยะลา 62


  • วัน-เวลา : 8 กันยายน 2019 - 8 กันยายน 2019 (11:14 - 11:14)
  • สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิต จากใจชาวราชภัฏยะลา 62
  • Event Type : อื่นๆ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิต จากใจชาวราชภัฏยะลา 62

        มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีบุคลากรเกษียณอายุราชการ จำนวน 8 คน ได้แก่  1. รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ บุญภิรมย์   2. ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ สินธนา  3. ดร.เนาวรัตน์ ตรีไพบูลย์  สังกัดคณะครุศาสตร์   4. ผศ.ฉวีวรรณ ธัญญะศิริกุล  5. นายอับดุลลาห์ โดลาห์ ดาลี  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  6. ผศ.สันติ อารักษ์คุณากร  7. นายมานพ ทองไทย  สังกัดคณะวิทยาการจัดการ  และ  8. นางสุมล เพ็ชร์แก้ว ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

เปิดอ่าน : 92

ย้อนกลับ