เมื่อวันที่
23 ส.ค. 2019

ป้ายกำกับ

ม.ราชภัฏยะลา รับสมัครการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น Green YRU Innovation 2019


  • วัน-เวลา : 23 สิงหาคม 2019 - 23 สิงหาคม 2019 (15:03 - 15:03)
  • สถานที่ : ม.ราชภัฏยะลา รับสมัครการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น Green YRU Innovation 2019
  • Event Type : การรับสมัคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับสมัครการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น Green YRU Innovation 2019 (เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกคณะ) ในวันที่ 11 กันยายน 2562 กรอกใบสมัครได้ที่ http://gg.gg/eu9vb ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 8 กันยายน 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ ดร.ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์ โทรศัพท์ 081 - 0939578  และอาจารย์ ดร.สิทธิพงศ์ สาธะวงศ์ โทรศัพท์ 095 - 5615146 หรือที่ห้องพักอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อาคาร 5 ชั้น 1

เปิดอ่าน : 168

ย้อนกลับ