​มรภ.ยะลา -ขอเชิญร่วมเวทีเสวนา "การขับเคลื่อนงานบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น"


  • วัน-เวลา : 22 พฤษภาคม 2019 - 20 มิถุนายน 2019 (14:04 - 14:04)
  • สถานที่ : ​มรภ.ยะลา -ขอเชิญร่วมเวทีเสวนา "การขับเคลื่อนงานบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น"
  • Event Type : อบรม สัมนา

มรภ.ยะลา จัดเวทีเสวนา "การขับเคลื่อนงานบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น"

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดงานเสวนา ในหัวข้อ “การขับเคลื่อนงานบริการวิชาการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในพื้นที่เพื่อนำไปพัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการ และเป็นแนวทางในการจัดทำยุทธศาสตร์บริการวิชาการต่อไป ในวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กิจกรรมภายในงาน พบกับ...

ปาฐกถาพิเศษ “การขับเคลื่อนงานพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา” และ การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “บุคคลดีเด่นด้านบริการวิชาการ” โดยผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เสวนา เรื่อง “การขับเคลื่อนงานบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น” โดยวิทยากรและผู้ดำเนินรายการ ได้แก่

1) ผศ.ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฯ

2) คุณมะเสาวดี ไสสากา หัวหน้างานสำนักงานเกษตร สภาเกษตรกรจังหวัดยะลา

3) คุณมะสดี หะยีปิ นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาป

4) คุณมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

พร้อมด้วยผู้ดำเนินรายการร่วมเสวนา คุณสุชาดา ดอเลาะนักสื่อสารมวลชน NBT จังหวัดยะลา

   ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ http://srdi.yru.ac.th/hrd/page/266 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ นายบูรฮัน วาหะ หมายเลขโทรศัพท์ 073-299699 ต่อ 31000 หรือ 065-034-4201 หรือทางอีเมล [email protected]

เปิดอ่าน : 718

ย้อนกลับ