เมื่อวันที่
12 พ.ค. 2019

ป้ายกำกับ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม เรื่อง สร้าง Pivottable​


  • วัน-เวลา : 12 พฤษภาคม 2019 - 12 พฤษภาคม 2019 (21:26 - 21:26)
  • สถานที่ : งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม เรื่อง สร้าง Pivottable​
  • Event Type : งานฝึกอบรม

     งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สร้าง Pivottable เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในเวิร์กชีต  

            ผู้สนใจติดตามรายละเอียดได้ทางลิ้งค์  http://aritc.yru.ac.th/page/172

เปิดอ่าน : 745

ย้อนกลับ