เมื่อวันที่
12 พ.ค. 2019

ป้ายกำกับ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ มรภ.ยะลา อบรม Infographic


  • วัน-เวลา : 12 พฤษภาคม 2019 - 12 พฤษภาคม 2019 (21:23 - 21:23)
  • สถานที่ : งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ มรภ.ยะลา อบรม Infographic
  • Event Type : งานฝึกอบรม

งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรม Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในองค์กร 

       รายละเอียดดังเอกสารแนบ ลิงค์แบบฟอร์มลงชื่อเข้าร่วมอบรม       http://gg.gg/infographic-62

เปิดอ่าน : 778

ย้อนกลับ