เมื่อวันที่
30 ส.ค. 2021

ป้ายกำกับ

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ประจำปีงบประมาณ 2564


  • วัน-เวลา : 30 สิงหาคม 2021 - 1 ตุลาคม 2021 (14:09 - 14:09)
  • สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
  • Event Type : อื่นๆ

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ประจำปีงบประมาณ 2564

เปิดอ่าน : 73

ย้อนกลับ