เมื่อวันที่
16 พ.ค. 2019

ป้ายกำกับ
มรย. ศูนย์บ่มเพาะ ข้าวเกรียบปลารสสมุนไพร

รับสมัครเข้าร่วมหลักสูตร การทำธุรกิจจากการแปรรูป (ข้าวเกรียบปลารสสมุนไพร)


  • วัน-เวลา : 16 พฤษภาคม 2019 - 20 มิถุนายน 2019 (14:28 - 14:28)
  • สถานที่ : รับสมัครเข้าร่วมหลักสูตร การทำธุรกิจจากการแปรรูป (ข้าวเกรียบปลารสสมุนไพร)
  • Event Type : การรับสมัคร

   ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีภารกิจในการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้และตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นผู้ประกอบการในท้องถิ่น จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในโครงการการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน หลักสูตร ก : การทำธุรกิจจากการแปรรูป (ข้าวเกรียบปลารสสมุนไพร) พร้อมบริโภค นอกจากจะเป็นการเริ่มต้นในการประกอบอาชีพได้ง่ายแล้วนั้น ยังพัฒนาให้เป็นอาหารเพื่อรองรับการท่องเที่ยวทั้งภายในภูมิภาค และประเทศเพื่อนบ้าน อีกทั้งยังสามารถพัฒนาเป็นอาหารสำเร็จรูปด้วยการแปรรูปในรูปแบบต่างๆ เช่น ข้าวเกรียบปลาพร้อมบริโภค การปรับปรุงรสชาติใหม่ๆ ที่ไม่ต้องอาศัยการคลุกผสมกับเครื่องปรุงรสสำเร็จรูป รวมถึงการนำข้าวเกรียบสำเร็จรูปพร้อมบริโภคข้าวควบคู่กับข้าวยำสำเร็จรูป หรืออื่นๆที่สามารถพัฒนาต่อยอดได้ในอนาคต สำหรับผู้ที่สนใจสามารถมาสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลา (อาคาร 3) ชั้น 1 ในวันและเวลาราชการ โทร 073299649

รับสมัครเข้าร่วมหลักสูตร การทำธุรกิจจากการแปรรูป (ข้าวเกรียบปลารสสมุนไพร)

เปิดอ่าน : 939

ย้อนกลับ