เมื่อวันที่
1 ส.ค. 2022

ป้ายกำกับ

ร่วมรับฟังการเสวนานวัตกรรมการเรียนรู้สู่ความเป็นครูมืออาชีพปี 2565


  • วัน-เวลา : 1 สิงหาคม 2022 - 8 สิงหาคม 2022 (09:28 - 09:29)
  • สถานที่ : ร่วมรับฟังการเสวนานวัตกรรมการเรียนรู้สู่ความเป็นครูมืออาชีพปี 2565
  • Event Type : อบรม สัมนา

ขอเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมรับฟังการเสวนาและการนำเสนอผลงานการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมการเรียนรู้สู่ความเป็นครูมืออาชีพปี 2565

ขอเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการเสวนาและการนำเสนอผลงานการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมการเรียนรู้สู่ความเป็นครูมืออาชีพปี 2565 (PTS Teacher Talents Show 2022)”

พบกับ การปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาเมืองยะลาสู่เมืองแห่งการเรียนรู้” โดย นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีจังหวัดยะลา รวมทั้งการเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติงานของคุณครู ในวันที่ 6 – 7  สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย ชั้น 3 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และถ่ายทอดสดผ่านทางเพจ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้

เปิดอ่าน : 211

ย้อนกลับ