เมื่อวันที่
24 เม.ย. 2019

ป้ายกำกับ

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มรภ.ยะลา เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา


  • วัน-เวลา : 24 เมษายน 2019 - 24 เมษายน 2019 (09:44 - 09:44)
  • สถานที่ : สำนักงานบัณฑิตศึกษา มรภ.ยะลา เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา
  • Event Type : การรับสมัคร

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา

      ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562    หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา

ลิงค์รับสมัคร    http://graduate.yru.ac.th/pre_news.php?n_id=124

เปิดอ่าน : 423

ย้อนกลับ