เมื่อวันที่
19 ม.ค. 2019

ป้ายกำกับ

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มรภ.ยะลา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานักวิชาการเพื่อสังคม


  • วัน-เวลา : 19 มกราคม 2019 - 19 มกราคม 2019 (16:32 - 16:32)
  • สถานที่ : สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มรภ.ยะลา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานักวิชาการเพื่อสังคม
  • Event Type : อบรม สัมนา

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มรภ.ยะลา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานักวิชาการเพื่อสังคม

เปิดอ่าน : 267

ย้อนกลับ