เมื่อวันที่
9 เม.ย. 2019

ป้ายกำกับ

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ มรภ.ยะลา รับสมัครนักวิจัย เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ


  • วัน-เวลา : 9 เมษายน 2019 - 9 เมษายน 2019 (14:43 - 14:43)
  • สถานที่ : สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ มรภ.ยะลา รับสมัครนักวิจัย เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
  • Event Type : การรับสมัคร

        สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับสมัครนักวิจัยเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบทความวิชาการรับใช้สังคมเพื่อการตีพิมพ์  

        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โทร. 073 - 299635 ต่อ 31002 

เปิดอ่าน : 729

ย้อนกลับ