เมื่อวันที่
22 พ.ย. 2018

ป้ายกำกับ

ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ มรภ.ยะลา จัดอบรมพัฒนาต้นแบบห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44


  • วัน-เวลา : 22 พฤศจิกายน 2018 - 22 พฤศจิกายน 2018 (11:34 - 11:34)
  • สถานที่ : ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ มรภ.ยะลา จัดอบรมพัฒนาต้นแบบห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44
  • Event Type : งานฝึกอบรม

         ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง : กิจกรรมที่ 5 พัฒนาต้นแบบห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม (หลูหุ้ย) ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44

เปิดอ่าน : 376

ย้อนกลับ