เมื่อวันที่
18 ม.ค. 2019

ป้ายกำกับ

ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ มรภ.ยะลา สำรวจความต้องการของนักศึกษาที่มีต่อการใช้บริการของห้องสมุด


  • วัน-เวลา : 18 มกราคม 2019 - 18 มกราคม 2019 (08:52 - 08:52)
  • สถานที่ : ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ มรภ.ยะลา สำรวจความต้องการของนักศึกษาที่มีต่อการใช้บริการของห้องสมุด
  • Event Type : อื่นๆ

         ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สำรวจความต้องการของนักศึกษาที่มีต่อการใช้บริการของห้องสมุด

ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีความประสงค์สำรวจความต้องการของนักศึกษาที่มีต่อการใช้บริการของห้องสมุด หากนักศึกษาต้องการให้ห้องสมุดมีการเปลี่ยนแปลงในด้านใด หรือต้องการให้มีการเพิ่มเติมในเรื่องไหน เช่น อยากให้ขยายเวลาเปิดให้บริการ อยากให้มีห้องละหมาดในห้องสมุด สามารถพาอาหารเข้ามารับประทานได้ ฯลฯ

        สามารถเข้าไปกรอกแบบสอบถามได้ที่ link http://gg.gg/cwxt1

เปิดอ่าน : 515

ย้อนกลับ