เมื่อวันที่
15 มี.ค. 2023

ป้ายกำกับ

​ศูนย์การดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงรับสมัครอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุ


  • วัน-เวลา : 15 มีนาคม 2023 - 7 เมษายน 2023 (12:05 - 16:05)
  • สถานที่ : ​ศูนย์การดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงรับสมัครอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุ
  • Event Type : การรับสมัคร

 ศูนย์การดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง "จันทน์กะพ้อ" มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้มีภาวะพึ่งพิง 130 ชั่วโมง ตั้งแต่บัดนี้ – 7 เมษายน 2566 สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรม สามารถสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดำเนินกิจการผู้สูงอายุ ตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข และจะได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 091-8475743 081-9594089 063-9088123 และ092-4615216

เปิดอ่าน : 2035

ย้อนกลับ