เมื่อวันที่
25 ก.ย. 2019

ป้ายกำกับ

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ มรภ.ยะลา จัดโครงการอบรมค่ายเยาวชน ICT FOR KID CAMP 2019 มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0


  • วัน-เวลา : 25 กันยายน 2019 - 25 กันยายน 2019 (10:08 - 10:08)
  • สถานที่ : ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ มรภ.ยะลา จัดโครงการอบรมค่ายเยาวชน ICT FOR KID CAMP 2019 มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0
  • Event Type : อบรม สัมนา

       ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการอบรมค่ายเยาวชน ICT FOR KID CAMP 2019  มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0  รายละเอียดดังเอกสารแนบ

       https://aritc.yru.ac.th/page/204/ค่ายเยาวชน_ICT_FOR_KID_CAMP’2019

เปิดอ่าน : 209

ย้อนกลับ