เมื่อวันที่
29 เม.ย. 2019

ป้ายกำกับ

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มรภ.ยะลา ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมบวชชีพราหมณ์


  • วัน-เวลา : 29 เมษายน 2019 - 29 เมษายน 2019 (12:33 - 12:33)
  • สถานที่ : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมบวชชีพราหมณ์
  • Event Type : อื่นๆ

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมบวชชีพราหมณ์

         ติดตามรายละเอียดได้ทางลิ้งค์   http://srdi.yru.ac.th/culture/page/390

เปิดอ่าน : 343

ย้อนกลับ