เมื่อวันที่
9 ต.ค. 2019

ป้ายกำกับ

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มรภ.ยะลา ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี


  • วัน-เวลา : 9 ตุลาคม 2019 - 9 ตุลาคม 2019 (15:33 - 15:33)
  • สถานที่ : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มรภ.ยะลา ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
  • Event Type : อื่นๆ

  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี

เปิดอ่าน : 357

ย้อนกลับ