เมื่อวันที่
17 พ.ค. 2019

ป้ายกำกับ
รับสมัคร อบรม ศูนย์วิทยาศาสตร์

ศูนย์วิทยาศาสตร์ รับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์


  • วัน-เวลา : 17 พฤษภาคม 2019 - 30 สิงหาคม 2019 (12:01 - 12:01)
  • สถานที่ : ศูนย์วิทยาศาสตร์ รับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์2
  • Event Type : อบรม สัมนา

    ศูนย์วิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ด้านฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยาสำหรับครูและนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนสิงหาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการใช้อุปกรณ์ และเครื่องมือในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โดยสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 073-299643 หรือสอบถามข้อมูลด้วยตนเองได้ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (อาคาร 9) ห้องสำนักงานชั้น 1 ทั้งนี้ (โดยมีรายละเอียดหลักสูตรที่สนใจตามปฏิทินกิจกรรมที่แนบมาพร้อมนี้) หรือลิงค์ http://srdi.yru.ac.th/scicenter/page/242

เปิดอ่าน : 988

ย้อนกลับ