เมื่อวันที่
25 ก.ค. 2019

ป้ายกำกับ

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562


  • วัน-เวลา : 25 กรกฎาคม 2019 - 25 กรกฎาคม 2019 (20:15 - 20:15)
  • สถานที่ : วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562
  • Event Type : อื่นๆ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 28 กรกฎาคม 2562 

เปิดอ่าน : 739

ย้อนกลับ