เมื่อวันที่
20 ม.ค. 2020

ป้ายกำกับ

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


  • วัน-เวลา : 20 มกราคม 2020 - 28 กุมภาพันธ์ 2020 (09:36 - 09:36)
  • สถานที่ : วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
  • Event Type : อื่นๆ

    วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย.ผ่านการรับรองคุณภาพ TCI กลุ่ม 1

ให้ลิ้งค์ไปที่ http://srdi.yru.ac.th/page/684

เปิดอ่าน : 721

ย้อนกลับ