เมื่อวันที่
29 ก.ค. 2021

ป้ายกำกับ

Asean rok award ทุน 12000 เหรียญสหรัฐ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนฯ นวัตกรรม


สำนักงานปลัดกระทรวงอุุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่า Science and technology policy Institute แห่งสาธารณรัฐเกาหลี  ได้จัดสรรทุน ASEAN ROK Award for Excellence in science techonology and innovation  ทุน 12000 เหรียญสหรัฐ พร้อมเข้าร่วมอบรม  ASEAN - ROK  STI  ณ กรุงโซล เกาหลีใต้ 1 สัปดาห์ เพื่อเป็นรางวัลประจำปีสำหรับส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ และ เพื่อทำวิจัยด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สนใจส่งเอกสารการสมัคร ภายในวันที่ 31 กรกฏาคม 2564 

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ

ย้อนกลับ

เปิดอ่าน : 3604