เมื่อวันที่
14 ส.ค. 2020

ป้ายกำกับ

แจ้งประชาสัมพันธ์นักศึกษาภาคปกติ รหัส 63 เข้าร่วมกิจกรรมฯปฐมนิเทศและสอบความรู้ภาษาอังกฤษ YRU-SET (Pre-test)


ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา แจ้งกำหนดการ การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและจัดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ YRU-SET (Pre-test) ให้กับนักศึกษาภาคปกติ รหัส 63 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ

ย้อนกลับ

เปิดอ่าน : 307