เมื่อวันที่
31 ต.ค. 2020

ป้ายกำกับ

กำชับเพิ่มมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยต่อสถานที่และทรัพย์สินทางราชการ


ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์โจรกรรมขึ้นภายในมหาวิทยาลัยฯ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้ทรัพย์สินของทางราชการเกิดการสูญหาย และสร้างความหวาดระแวงแก่บุคลากรนั้น

ในการนี้ เพื่อเป็นการป้องกันและรักษาความปลอดภัยสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ ขอให้ทุกส่วนราชการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกอาคารและทรัพย์สินของทางราชการอย่างเคร่งครัด

จึงแจ้งมาเพื่อกำชับให้บุคลากรในสังกัดเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

เอกสารแนบ

ย้อนกลับ

เปิดอ่าน : 154