เมื่อวันที่
26 มี.ค. 2019

ป้ายกำกับ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี


คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง มอบอำนาจให้ รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก และผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

เอกสารแนบ

ย้อนกลับ

เปิดอ่าน : 455