เมื่อวันที่
26 มี.ค. 2019

ป้ายกำกับ

คำสั่ง ม.ราชภัฏยะลา เรื่อง การมอบอำนาจให้ รองอธิการบดี และผู้อำนวยการสำนักงาานอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน


คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง การมอบอำนาจให้ รองอธิการบดี และผู้อำนวยการสำนักงาานอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (เพิ่มเติม) 

เอกสารแนบ

ย้อนกลับ

เปิดอ่าน : 644