เมื่อวันที่
22 พ.ค. 2019

ป้ายกำกับ

คณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนฯ รับสมัครหรือการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ


คณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม)

เอกสารแนบ

ย้อนกลับ

เปิดอ่าน : 2226