เมื่อวันที่
25 ส.ค. 2019

ป้ายกำกับ

ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมประกวดร้องเพลงสากลในกิจกรรม AC Singing Contest


 รับสมัครผู้สนใจสมัครเข้าร่วมประกวดร้องเพลงสากลในกิจกรรม AC Singing Contest ในวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ห้อง American Corner ชั้น 2 อาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โดยมีรายละเอียดการแข่งขัน ดังนี้

1. รับสมัครผู้สนใจตั้งแต่อายุ 15 - 25 ปี

2. ให้ผู้สมัครเตรียม backing track เพลงที่ใช้ในการประกวดมาด้วยตัวเอง

3. ความยาวของเพลงรวมการแนะนำตัวเอง 3-5นาที

4. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

5. รับจำนวนจำกัด 20 คนเท่านั้น

 *** สมัครออนไลน์ >>https://forms.gle/6mye8evpS7f1X24v8

ย้อนกลับ

เปิดอ่าน : 140