เมื่อวันที่
1 ต.ค. 2019

ป้ายกำกับ

ขอเชิญร่วมส่งผลงานศิลปะเข้าประกวดในหัวข้อ “Thailand Young Artist: Our Country, Our Future”


ขอเชิญร่วมส่งผลงานศิลปะเข้าประกวดในหัวข้อ “Thailand Young Artist: Our Country, Our Future”

       ธนาคารโลก ขอเชิญชวนให้ นักเรียน นักศึกษา และเยาวชนทั่วไปที่สนใจส่งผลงานศิลปะในรูปแบบต่างๆ เข้าร่วมการประกวดในหัวข้อ “Thailand Young Artist: Our Country, Our Future” โดยสามารถส่งผลงานมาได้ที่ ตู้ ปณ. 27 ปณฝ.คลองสาน กทม 10604 

      ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 21 ตุลาคม 2562 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.worldbank.org/thailand หรือที่  Facebook World Bank Thailand และ ที่ Line: @artcontest

ย้อนกลับ

เปิดอ่าน : 251