เมื่อวันที่
13 ก.ย. 2019

ป้ายกำกับ

กองบริการการศึกษา ม.ราชภัฏยะลา ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับขั้นตอนการทำบัตรนักศึกษาใหม่ IPAC - VDB


 กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชาสัมพันธ์ให้กับ นักศึกษา ภาคปกติ และ ภาค กศ.บป รหัส 60 และรหัส 61 ทุกคน http://eduservice.yru.ac.th/std_photo/ ขั้นตอน และสิทธิประโยชน์ดังภาพที่แสดง

ย้อนกลับ

เปิดอ่าน : 108