เมื่อวันที่
19 ก.ย. 2019

ป้ายกำกับ

กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดงาน GE DAY 2019


กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดงาน GE DAY 2019

       กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กำหนดจัดกิจกรรม GE DAY 2019 ในวันพุธ ที่ 16 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมหลังเล็ก และอาคารประกอบทั้ง 2 หลัง เพื่อเป็นเวทีในการจัดนิทรรศการรายวิชา การจัดแสดงผลงานนักศึกษา การแสดงต่างๆ บนเวที และการจัดธุรกิจจำลอง ซึ่งทั้งหมดเป็นผลผลิตจากการศึกษาในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

      กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน และชม ช๊อป สนุกสนานกับกิจกรรมภายในงานดังกล่าว 

ย้อนกลับ

เปิดอ่าน : 189