เมื่อวันที่
4 ก.ค. 2019

ป้ายกำกับ
กองพัฒนานักศึกษา ประกาศ e-patment

กองพัฒนานักศึกษา ประกาศการใช้ระบบ E - Payment ในการชำระค่าใช้อาหารแทนการใช้เงินสด โดยการสแกนคิวอาร์โค้ด


กองพัฒนานักศึกษา ประกาศการใช้ระบบ E - Payment ในการชำระค่าใช้อาหารแทนการใช้เงินสด โดยการสแกนคิวอาร์โค้ด

เอกสารแนบ

ย้อนกลับ

เปิดอ่าน : 98