เมื่อวันที่
11 ก.พ. 2020

ป้ายกำกับ

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาวะผู้นำเชิงประสาท


    มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง NeuroLeadership for Innovative and Strategic Excutives (NISE) ภาวะผู้นำเชิงประสาท วิทยาศาสตร์สำหรับผู้บริหารเชิงนวัตกรรมและกลยุทธ์

เอกสารแนบ

ย้อนกลับ

เปิดอ่าน : 442