เมื่อวันที่
2 ส.ค. 2019

ป้ายกำกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญผู้สนใจประกวดผลงานนวัตกรรมในงาน มรย.วิชาการ 62


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญผู้สนใจประกวดผลงานนวัตกรรมในงาน มรย.วิชาการ 62

      มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญผู้สนใจประกวดผลงานนวัตกรรมในงาน มรย.วิชาการ 62 ระหว่างวันที่ 18 - 22 สิงหาคม 2562 ประเภทผู้สมัคร ได้แก่ ประเภทหลักสูตร (นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา) และประเภททั่วไป (บุคคลทั่วไป/บุคลากรสายวิชาการ/สายสนับสนุน)

ย้อนกลับ

เปิดอ่าน : 473