เมื่อวันที่
29 ต.ค. 2019

ป้ายกำกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี


      มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ในวันเสาร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดพุทธมงคล บ.กม.29 

หมู่ 1 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา   และในวันอาทิตย์ ที่  3 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดวาลุการม หมู่ 5 ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 

ย้อนกลับ

เปิดอ่าน : 58