เมื่อวันที่
3 ม.ค. 2019

ป้ายกำกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8


         มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 ผ่านเว็บไซต์     http://eservice.yru.ac.th/nac2019/

                วันพุธ ที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
               ✅สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่    ☎️ โทร 063-749-0929 หรือ 073-299-635       

ย้อนกลับ

เปิดอ่าน : 1371