เมื่อวันที่
21 ก.ค. 2020

ป้ายกำกับ

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๓


พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๓

เอกสารแนบ

ย้อนกลับ

เปิดอ่าน : 1709