เมื่อวันที่
16 ส.ค. 2020

ป้ายกำกับ

ประกาศการเปิดรับข้อเสนอการใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่่อการสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม


ประกาศคณะกรรมการจัดการรายได้หรือผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอการใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อการสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา บุคลากร และประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

เอกสารแนบ

ย้อนกลับ

เปิดอ่าน : 317