เมื่อวันที่
21 ต.ค. 2019

ป้ายกำกับ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง กำหนดการและวิธีการสรรหาคณบดี 

เอกสารแนบ

ย้อนกลับ

เปิดอ่าน : 352