เมื่อวันที่
15 ส.ค. 2019

ป้ายกำกับ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง การเปิดรับสมัครผู้สนใจขอใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยฯ เพื่อดำเนินกิจการ


 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง การเปิดรับสมัครผู้สนใจขอใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยฯ เพื่อดำเนินกิจการบริเวณอาคารชุดหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เอกสารแนบ

ย้อนกลับ

เปิดอ่าน : 280