เมื่อวันที่
14 ก.ย. 2019

ป้ายกำกับ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ผลการสรรหาคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยฯ


    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ผลการสรรหาคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปี 2562 ประเภทผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ และผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

เอกสารแนบ

ย้อนกลับ

เปิดอ่าน : 163