เมื่อวันที่
8 มิ.ย. 2019

ป้ายกำกับ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักสันทนาการ


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งนักสันทนาการ 

เอกสารแนบ

ย้อนกลับ

เปิดอ่าน : 385